Rodzaje leasingu – czym jest leasing i dla kogo?

Rodzaje leasingu – czym jest leasing i dla kogo?

Słowo, zapożyczone z języka angielskiego, dosłownie oznacza wynająć, nająć. Dlaczego więc stosowane pojęcie leasingu nie obejmuje nieruchomości, czy chociażby elementów garderoby, pożyczanych sobie przez koleżanki? Leasing czyli użyczenie, najęcie jakiegoś dobra występuje wtedy, gdy pomiędzy dwiema stronami zostaje podpisana umowa leasingowa. To jednak jeszcze nie koniec warunków, jakie określają pojęcie leasingu. Co to jest leasing, możemy określić względem kapitału, który najczęściej wnosi strona umowy, będąca leasingującym, czyli korzystającym z najmowanego przedmiotu. Leasing jest więc pewną formą umowy kredytowej, połączoną z możliwością korzystania z przedmiotu leasingu już od momentu podpisania umowy. Leasing dotyczy działalności gospodarczych, jednak coraz popularniejszą formą leasingu staje się leasing konsumencki, czyli możliwość skorzystania z zalet umowy leasingowej przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Jakie są rodzaje leasingu?

Co to jest leasing, można wytłumaczyć w skrócie, jednak aby skorzystać z najbardziej odpowiedniej jego firmy, warto zainteresować się rodzajami leasingu oraz wynikającymi z nich korzyściami i obowiązkami dla leasingobiorcy. W przypadku, gdy zdecydujemy się na leasing operacyjny, całą ratę leasingową możemy zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu, jednak przedmiot leasingu nie będzie wliczony do kosztów amortyzacyjnych. Pod koniec umowy jest możliwość wykupienia przedmiotu leasingu.

Leasing kapitałowy to umowa, która dzieli ratę leasingową na część odsetkową i część kapitałową. Część odsetkowa kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodu, kapitałowa nie. Właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca, amortyzacja jest po stronie leasingobiorcy.

Co może być przedmiotem leasingu?

Najpopularniejszy jest leasing pojazdów, służących celom firmowym w stu procentach, lub użytkowanych po połowie dla celów służbowych i prywatnych. Leasingować można maszyny, niezbędne w przedsiębiorstwie lub urządzenia, przydatne w codziennej działalności firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *