Faktoring sposobem na zachowanie płynności finansowej firmy

Faktoring sposobem na zachowanie płynności finansowej firmy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duża niezależność. Przedsiębiorca sam decyduje ile czasu będzie pracował i ile zarobi pieniędzy. Sytuacja jednak nie zawsze wygląda tak kolorowo. Wielu przedsiębiorców nie raz spotkało się z sytuacją, w której klient z różnych powodów spóźniał się z zapłatą. Innym problemem mogą być faktury z długim terminem płatności, przez które firma może popaść w kłopoty finansowe. Rozwiązaniem tych problemów może być faktoring czyli wykup faktur przez zewnętrzną firmę.

Na czym polega usługa wykupu faktur?

Nie każdy chce czekać 30, 90 albo i więcej dni na zapłatę. Pieniądze są potrzebne do opłacenia bieżących kosztów czy też do przeprowadzenia pewnych inwestycji mających na celu zapewnienie firmie dalszego rozwoju. Decydując się na oferty firm faktoringowych można otrzymać pieniądze od razu, bez konieczności długiego oczekiwania na zapłatę. Oczywiście nie otrzymuje się całej kwoty, ponieważ kupujący pobiera pewną prowizję, jednak błyskawiczne wypłacanie środków finansowych jest atutem, ze względu na który wiele osób zwraca uwagę na usługi faktoringowe. Na rynku działa wiele firm skupujących faktury i oferują one różne rodzaje usług.

Faktoring – jakie są jego rodzaje?

Jednym z podstawowych podziałów usług faktoringowych jest podział na wykup pełny i niepełny. O faktoringu pełnym mówimy wtedy, gdy firma kupująca (faktor) przejmuje na siebie całe ryzyko związane z możliwością niewypłacalności kontrahenta. W przypadku braku uregulowania płatności, firma ta przeprowadza działania windykacyjne i podejmuje wszelkie niezbędne środki mające na celu odzyskanie pieniędzy. Wykup niepełny oznacza, że wykupujący nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności, więc ewentualne problemy z płatnością muszą zostać rozwiązane przez przedsiębiorcę, który sprzedał daną fakturę.

Trzecim rodzajem faktoringu jest wykup mieszany, w którym ryzyko związane z niewypłacalnością jest przenoszone na obie strony umowy (kupującego i sprzedającego). W takiej sytuacji umowa faktoringowa zawiera informacje o limicie odpowiedzialności faktora. Warto też wspomnieć o faktoringu dyskontowym, w przypadku którego kwota prowizji, odsetek i innych opłat firmy kupującej jest odejmowana od sumy wypłacanej sprzedającemu. Drugą opcją jest wykup odsetkowy, w którym sprzedający otrzymuje zaliczkę w wysokości kilkudziesięciu procent wartości faktury. Pozostała kwota jest mu wypłacana w momencie uregulowania faktury przez kontrahenta.

Kiedy firmy korzystają z wykupu faktur?

Istnieje wiele sytuacji, w których firmy decydują się na skorzystanie z opisanej wyżej usługi. Oto kilka najważniejszych przykładów:

  • firma potrzebuje dodatkowych środków w celu zwiększenia sprzedaży i nie chce czekać na regulowanie płatności przez kontrahentów,
  • brak zdolności kredytowej firmy,
  • kontrahenci potrzebują dłuższych terminów płatności,
  • pojawiają się problemy z rozliczeniami ze strony kontrahentów,
  • właściciel firmy chce ograniczyć ryzyko związane z niewypłacalnością klientów,

Jak widać usługa wykupu faktur jest bardzo przydatna. Posiada ona wiele atutów, takich jak brak konieczności oczekiwania na pieniądze i poprawa płynności finansowej firmy. Nic więc dziwnego, że wiele firm sięga po takie rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *