Czym jest faktoring i kiedy warto z niego skorzystać?

Czym jest faktoring i kiedy warto z niego skorzystać?

Coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców cieszy się faktoring. Wiele firm boryka się z problemami związanymi z płynnością finansową. Najczęstszym powodem jest zbyt długi czas oczekiwania na opłacenie faktur przez kontrahentów. Faktoring jest skutecznym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem.

Czym jest faktoring?

Faktoring w pewnym sensie jest formą finansowania działalności gospodarczej. Polega na wykupowaniu przez firmy oferujące usługę faktoringu nieprzeterminowanych faktur. Na rynku funkcjonuje wiele takich firm. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców. Mogą oni odsprzedaż na zasadzie cesji wystawioną przez siebie fakturę na swojego kontrahenta i tym samym od razu otrzymać środki finansowe. Po dokonaniu cesji to na faktorze, czyli firmie faktoringowej spoczywa spoczywa ściągnięcie należności od kontrahenta, na którego faktura została wystawiona. Trzeba jednak wiedzieć, że przedsiębiorca odsprzedający fakturę faktorowi nie otrzyma pełnej kwoty na jaką wystawiona została faktura. Firma faktoringowa pobiera bowiem prowizję. Faktoring jest zatem skutecznym sposobem na utrzymanie płynności finansowej. Firma można od razu otrzymać środki finansowe, co prawda niższe niż te widniejące na fakturze, ale nadal mogą być to środki stanowiące zysk dla firmy. Pamiętać jednak należy, o czym już wspomniano, że faktoring dotyczy wyłącznie faktur nieprzeterminowanych. Oznacza to, że faktoringu nie można traktować jako formę windykacji.

Uczestnicy faktoringu

W całym procesie faktoringu uczestniczą trzy podmioty. Pierwszym jest firma przekazująca fakturę. Określana jest mianem faktoranta. Drugim uczestnikiem procesu jest faktor, czyli firma świadcząca usługi faktoringu i przejmująca fakturę. Trzecim uczestnikiem procesu jest dłużnik, czyli podmiot, na który faktura została wystawiona. Jak wspomniano, faktorant nie otrzymuje pełnej zapłaty za fakturę. Faktor zawsze pobiera prowizję. Najczęściej jest to ok. 10% wartości faktury. Pozostałą kwotę niemal natychmiast przekazuje na konto faktoranta.

Rodzaje faktoringu

Wyróżnić można kilka rodzajów faktoringu. Pierwszym jest faktoring pełny. W tym przypadku faktor przejmuje wierzytelność faktoranta i bierze na siebie pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Drugi rodzaj to faktoring niepełny. W przypadku kiedy kontrahent okaże się niewypłacalny wierzytelność znów wraca do faktoranta. Oznacza to, że w przypadku faktoringu niepełnego faktor nie ponosi ryzyka. Wyróżnić można jest faktoring mieszany. W takim przypadku faktor wykupuje fakturę wraz z ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Jednak dzieje się to wyłącznie do określonej kwoty. Jeśli ten faktury nie opłaci część wierzytelności wraca do faktoranta.

Dla kogo faktoring?

Usługa polecana jest przede wszystkim firmom, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Nie muszą zatem czekać zbyt długiego czasu na otrzymanie swojego wynagrodzenia. Jest to także dobre rozwiązanie dla firm mających problemy z płynnością finansową i potrzebujących gotówki za wykonane usługi w bardzo szybkim terminie. Z faktoringu korzystają także firmy chcące zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *